Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Medeltida storgårdar

Tryckt bok

Köp för 250 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Medeltida storgårdar

15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem

ISBN
9789187403071
Häftad
295 sidor
Utgiven
2014
Språk
swe

Olof Karsvall, Kristofer Jupiter

Pris från 250 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 131

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Denna bok behandlar en nygammal problemställning inom svensk historieforskning: I vilken grad var landsbygdens bebyggelse organiserad under storgårdar? Hur såg den medeltida agrara verksamheten ut? Vilka bebyggelsestrukturer karakteriserade jordbrukslandskapet och vilka regionala skillnader fanns? I vilka avseenden liknar eller skiljer sig Sverige från andra länder?

I Medeltida storgårdar sammanfattas dagens kunskapsläge i femton artiklar, skrivna av författare verksamma inom olika discipliner, såsom historia, historisk geografi, arkeologi, agrarhistoria och språkvetenskap. Genom att spänna över olika ämnesområden presenterar boken en bred bild av storgårdsproblematiken.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.