Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 1993

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 1993

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
214 sidor
Utgiven
1993

Thorsten Andersson (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 81

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Albøge, Gordon: Om navnekategorier og semantik
Faltings, Volkert F.: Nordfriesische Elemente in der Toponymie südjütischer Dialekte
Gläser, Rosemarie: Toponymic changes in East Germany
Hagåsen, Lennart: Forsa i Hälsingland – ett typologiskt oklart sockennamn
Holm, Gösta: De germanska sta-namnens uppkomst och de nordiska sta-namnens pluralitet. Förslag till problemens lösning
Nordisk namnforskning 1992
Vikstrand, Per: Förkristna sakrala ortnamn i Jämtland
Butkus, Alvydas: The Semigalians – who were they?