Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2012

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2012

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
196 sidor
Utgiven
2013
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2012

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2012. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2012.
Svedjedal, Johan: C. J. L. Almqvist och folket.
Ågren, Maria: Grävde Adam fortfarande och spann Eva? Några preliminära resultat om arbetsdelningen mellan könen i det tidigmoderna Sverige.
Andersson, Thorsten: Önamnet Toster.
Elmevik, Lennart: Embla. Ett bidrag till diskussionen om den nordiska urmoderns namn.
Göransson, Sölve: Om lag och rätt på medeltidens Öland.
Hägg, Inga: Om slavisk bosättning i Sydskandinavien och det textilarkeologiska materialet.
Klintberg, Bengt af: Gustaf Ericsson och Tälje tokar.
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Samernas hundar i äldre tid.
Ternhag, Gunnar: Vad hörde Nils Andersson?
Åhlén, Marit: Marits Petter Andersson. En dalkarl med framtidsvisioner.
Åhlén, Marit: Akademiens hus vid Klostergatan.
Strandberg, Svante: Namn och bygd under 100 år.
Elmevik, Lennart: Bureuspriset 2012.