Listing by title

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Saga och sed 1932 - 1934

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1935

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1936

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1937

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1938

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1939

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1940

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1941

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1942

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1943

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1944

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1945

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1946

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1947

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1948

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1949

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1950

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1951

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1952

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1953

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1954

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1955

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1956

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1957

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1958

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1959

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1960

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1961

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1962

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1963

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1964

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1965

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1966

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1967

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1968

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1969

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1970

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1971

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1972

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1973-74 Jämte Register 1932 - 1974

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1975

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1976

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1977

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1978

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1979

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1980

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1981

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1982

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1983

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1984

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1985

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1986

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1987

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1988

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1989

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1990

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1991

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1992

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1993

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1994

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1995

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1996-97

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1998

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed 1999

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2000

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2001

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2002

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2003

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2004

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2005

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2006

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2007

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2008

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2010

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2011

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2012

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2013

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2014

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och Sed 2018

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och Sed 2019

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och Sed 2020

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och Sed 2021

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och Sed 2022

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Sagor från Bohuslän

Uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg

SEK 200

Sagor från Åsele lappmark upptecknade av Olof Petter Pettersson

Utgivna av Herman Geijer, Sven Liljeblad och Karl-Hampus Dahlstedt

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

SEK 300

Free PDF

Samlade visor

Perspektiv på handskrivna visböcker

SEK 250

Scandinavian Personal Names in Norfolk

A Survey Based on Medieval Records and Place-Names

SEK 199

Sed och sägen

Festskrift till Edwin Berger den 13/5 1956

SEK 64

Sejd

och andra studier i nordisk själsuppfattning

SEK 320

Free PDF

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901

SEK 186

Småländska skärgårdsnamn

En studie över holmnamnen i Mönsterås

SEK 90

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790 - 1791

Tillkomna på anmodan av landshövdingen F. A. U. Cronstedt med efterskrift och register

SEK 75

Free PDF

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

SEK 75

Free PDF

Sommargås och Stjärnberg

Studier i svenska nötkreatursnamn

SEK 250

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

SEK 250

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

SEK 250

Spill med magiske sirkler

En utforskning av lek-ritual-kontinuumet

SEK 290

Språket i landskapet

Om runstenar, rågångar och byar

SEK 100

Språkhistoria och flerspråkighet

Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003

SEK 159

Stalotomterna

En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp

SEK 125

Stora vokaldansen

Om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem

SEK 149

Studia Anthroponymica Scandinavica 1999

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica 2000

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica 2001

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica 2002

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Free PDF

Studia Anthroponymica Scandinavica 2003

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2004

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2005

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2006

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2007

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2008

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2009

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2010

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2011

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2012

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2013

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2015

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Free PDF

Studier i dialektologi och sociolingvistik

Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010

SEK 250

Studier i svenska språkets historia 11

Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010

SEK 225

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:1

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Kartor

SEK 75

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:2

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Text

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 1.

De svenska ortnamnen på Hester

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 2.

De svenska ortnamnen på Säter

SEK 75

Free PDF

Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.

Studier över de svenska ortnamnen på -inge

SEK 100

Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.

Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 6.

Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 7.

Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder

SEK 75

Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10.

Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn

SEK 75

Studier över de svenska Sta-namnen

Studier till en svensk ortnamnsatlas 9.

SEK 75

Suffixbildungen in alten Ortsnamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004

SEK 196

Sven Sederströms sagor

Utgivna av Jöran Sahlgren och Sven Liljeblad

Svenska folklekar och danser 1 del 2

Sällskapslekar, sånglekar och danser

Svenska fornsånger

En samling af Kämpavisor, Folk-Visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-Sånger

SEK 300

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

SEK 200

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2020

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2021

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2022

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

SEK 195

Svenskt dialekt-lexikon III

Register och rättelser

SEK 75

Sydöstra Närkes sjönamn

Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader

SEK 75