Titelregister

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Johan Anders Linders Minnen Volym 1

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 1 Del I-II

350 kr

Johan Anders Linders Minnen Volym 2

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 2 Del III-V

350 kr

Johan Anders Linders Minnen Volym 3

Om Människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 3 Del VI-VII

350 kr

Johan Anders Linders Minnen Volym 4

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 4 Del VIII-IX

350 kr

Johannes Franckenius och den svenska floran

En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige

125 kr

Jordbruk och jordbruksredskap

Teckningar och anteckningar från Gagnefs socken i Dalarna 1915

170 kr

Jul, disting och förkyrklig tideräkning

Kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden

200 kr

Jämtlands folkliga kvinnodräkter

Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft

75 kr