Titelregister

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Saga och sed 1999

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2000

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2001

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2002

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2003

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2004

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2005

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2006

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2007

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2008

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2010

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2011

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

99 kr

Saga och sed 2012

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och sed 2013

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och sed 2014

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och Sed 2018

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Saga och Sed 2019

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

300 kr

Samlade visor

Perspektiv på handskrivna visböcker

250 kr

Scandinavian Personal Names in Norfolk

A Survey Based on Medieval Records and Place-Names

199 kr

Sed och sägen

Festskrift till Edwin Berger den 13/5 1956

64 kr

Sejd

och andra studier i nordisk själsuppfattning

320 kr

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901

186 kr

Småländska skärgårdsnamn

En studie över holmnamnen i Mönsterås

90 kr

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790 - 1791

Tillkomna på anmodan av landshövdingen F. A. U. Cronstedt med efterskrift och register

75 kr

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

75 kr

Sommargås och Stjärnberg

Studier i svenska nötkreatursnamn

250 kr

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

250 kr

Språket i landskapet

Om runstenar, rågångar och byar

100 kr

Språkhistoria och flerspråkighet

Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003

159 kr

Stalotomterna

En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp

125 kr

Stora vokaldansen

Om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem

149 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2002

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2003

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2004

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2005

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2006

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2007

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2008

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2009

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2010

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2011

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2012

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2013

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2015

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Studier i dialektologi och sociolingvistik

Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010

250 kr

Studier i svenska språkets historia 11

Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010

225 kr

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:1

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Kartor

75 kr

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:2

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Text

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 2.

De svenska ortnamnen på Säter

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.

Studier över de svenska ortnamnen på -inge

100 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.

Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 6.

Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 7.

Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder

75 kr

Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10.

Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn

75 kr

Studier över de svenska Sta-namnen

Studier till en svensk ortnamnsatlas 9.

75 kr

Suffixbildungen in alten Ortsnamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004

196 kr

Svenska fornsånger

En samling af Kämpavisor, Folk-Visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-Sånger

300 kr

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

200 kr

Sydöstra Närkes sjönamn

Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader

75 kr