Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 2009

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 2009

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
252 sidor
Utgiven
2009

Svante Strandberg (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 97

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Altgermanische Ethnika
Dmitriev, Alexander: On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview
Elmevik, Lennart: Karl Inge Sandred 7/5 1925–25/9 2008
Elmevik, Lennart: De uppländska bynamnen Vappa och Vavd
Källström, Magnus: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16)
Nordisk namnforskning 2008
Nyström, Staffan: Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi
Petrulevich, Alexandra: On the ethymologi of at Jómi, Jumne and Jómsborg
Andersson, Thorsten: Tiwdungen
Fridell, Staffan: Alan
Jørgensen, Bent: Tullstorp i Skåne
Lerche Nielsen, Michael: Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald
Lerche Nielsen, Michael: Stripperup og et sønavn på afveje
Vikstrand, Per: Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag