Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och Sed 2021

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och Sed 2021

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
132 sidor
Utgiven
2022
Språk
swe

Fredrik Skott (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2021

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademien grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om.