Svenska landsmål och svenskt folkliv

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2022

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2021

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2020

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

195 kr