Namn och bygd

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Namn och bygd 2022

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2021

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2020

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2019

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2018

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2017

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2015

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2014

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2013

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2012

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2011

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2010

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2009

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2008

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2007

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2006

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2005

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2004

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2003

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 2001

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 2000

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1998

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1997

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1996

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1995

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 1994

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1993

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Namn och bygd 1992

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd 1991

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95