Listing by title

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Vad och vade

Svensk slåtter-, rågångs-, och arealterminologi

SEK 159

Varifrån kom svenskan?

Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

SEK 281

Vattensjön och Vattenån

Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

SEK 210

Viking-Age Runic Plates

Readings and Interpretations

SEK 300

Våmhusfjärdingen

Den nya tidens genombrott i en Dalabygd : efter Olof Köpmans, Hed Olof Anderssons, Filip Rombos och egna anteckningar skildrat av Lars Levander

Västergötlands folkmål del 3

Konsonanterna r–w, Kvantitet, Exspiratorisk accent

SEK 75

Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010

SEK 200