Listing by title

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

SEK 200

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

SEK 210

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Bog Myrtle (Myrica galej and Other Substitutes for Hops in Former Times

SEK 75

Free PDF

Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860–1940

Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen

SEK 250

Preses har ordet

Högtidstal 2005-2015

SEK 90

Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.–9. April 2010

SEK 200