Saga och sed

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Saga och Sed 2018

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2014

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2013

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2012

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Saga och sed 2011

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2010

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2008

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2007

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2006

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2005

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2004

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2003

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2002

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2001

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 2000

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99

Saga och sed 1999

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 99